Back to the top

VR Design

VR Design

Loop door de nieuwe toekomstige omgeving en pas deze omgeving naar eigen wensen aan met VR Design.

check

Gemeente Utrecht – K & R VR Design

center1

Centrum voor Integrale Diagnostiek – VR Experience & VR Design

Event vid 021121

VR experience event 02-11-21

VR Design

Ontwerp zelf je nieuwe omgeving met VR Design. Hiervoor bieden wij een interactieve virtuele omgeving, die een exacte kopie is van de werkelijke omgeving op dit moment (bij een bestaand gebouw) of beoogde omgeving (nieuw gebouw). 

Op basis van een analyse van de klantorganisatie en de huisvestingsvraag worden de te stellen eisen vastgelegd en wordt de virtuele omgeving met mogelijke oplossingsrichtingen ingericht. In het VR Center worden de oplossingen door één of meerdere klantafvaardigingen getest en door hen zelf gewijzigd. Deze wijzigingen worden realtime verwerkt in het gebouwmodel. Omdat ontwerpen een breed scala onderwerpen en thema’s kent vindt dit veelal in meerdere sessies plaats. Om weloverwogen keuzes te maken worden hierbij de consequenties op het gebied van energiegebruik, CO2 footprint, kosten en binnenklimaat gesimuleerd. Uiteraard begeleiden K & R medewerkers onze klanten in dit proces. Nadat consensus is bereikt, wordt het conceptuele ontwerp virtueel vastgelegd in een 3D-model. 

VR Design is een fantastische manier voor gebruikers om tot hun ontwerp te komen. Zij verkrijgen hiermee een prominente en beslissende rol bij de start van hun project. Het is een gaaf proces en leidt tot teamverbondenheid en commitment voor het uiteindelijke ontwerp. Het conceptuele ontwerp wordt door middel van VR View vastgelegd en gepresenteerd. Tevens wordt het doorlopen proces in een video vastgelegd. Het op te leveren conceptuele huisvestingsontwerp bestaat naast de hiervoor genoemde video’s uit: 

  • Functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen 
  • Technisch Programma van Eisen 
  • Massastudie met plattegronden en 3D model (BIM) 
  • Duurzaamheidsvisie 
  • Ontwerpvisie energievoorzienings- en installatieconcept 
  • Budgetraming investerings- en levensduurkosten

Dit ontwerp vormt de basis voor de contractering en aansturing van een ontwerpteam.

Voordelen VR Design

  1. VR Design verbetert de efficiëntie van primaire processen.
  2. VR Design leidt tot een efficiënt ontwerpproces
  3. VR Design verlaagt de faalkosten tijdens én na het bouwproces.
  4. VR Design leidt tot duurzamere huisvesting.

Projecten VR Design

k&r

K&R presenteert VR DESIGN ontwikkeling van THE CREW samen met EPIC GAMES inc.
Een high tech TOOL gebaseerd op FOTOREALISME en REALTIME SIMULATIE

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy