Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate hebben het voornemen om samen een centrum voor Integrale Diagnostiek (ID) te ontwikkelen. Deze gezamenlijke laboratoriumontwikkeling zal nabij de nieuw te bouwen ziekenhuisvoorziening van Rijnstate in Elst gerealiseerd worden.

‘Diagnostiek dichterbij’ zal bestaan uit de volgende functies:

  • – BSL1-2 laboratorium bacteriologie;
  • – BSL3 laboratorium bacteriologie;
  • – Immunologie;
  • – Kantoor;
  • – Moleculair;
  • – Ontvangst monsters, kantoren en laboratorium;
  • – Bespreekruimtes

K & R is vanaf de haalbaarheidsfase als adviseur op het gebied van duurzaamheid en gebouwinstallaties gevraagd onderdeel uit te maken van het externe bouwteam.

K & R is vanaf de haalbaarheidsfase betrokken bij dit project. Gestart is met de opzet van een ontwerpvisie op het gebied van duurzaamheid, binnenklimaat en technische installaties.

Inzet VR-technieken
Bij het ontwerp zijn visualisatietechnieken ingezet met behulp van een game engine. Door de inzet van VR Experience is het werkproces van een laborant geanalyseerd en in de actieve VR-omgeving gesimuleerd. Dit is op bijgaande video te zien. De ervaring in de virtuele omgeving heeft de nodige inzichten tot ontwerpaanpassingen en -optimalisaties opgeleverd.

Duurzaamheid & gebouwinstallaties
Er wordt een gasloos gebouw gerealiseerd. De installaties in het gebouw zullen dus gebaseerd zijn op het all-electric-principe, waarbij energiezuinige varianten worden gekozen. Van de diverse varianten is het binnenklimaat gesimuleerd.

Door het gebouw vervolgens ‘slim’ in te richten en smart building-technieken toe te passen kan vervolgens de energiebehoefte nog verder worden gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. De energie die dan nog benodigd is, zal vervolgens zo veel mogelijk lokaal worden opgewekt door elektrische energie met PV-panelen op te wekken.

Er is veel aandacht besteed aan redundantie in het ontwerptraject.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Ontwikkeling en realisatie Centrum voor Integrale Diagnostiek in Elst.

Gebouwinstallaties / Kostenadvies / VR View / VR Experience